הרב אורי זוהר - פרשת ואתחנן - צפיה

הרב אורי זוהר שליט"א
 
פרשת ואתחנן - צפיה