מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן - פרשת ניצבים - צפיה

מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן שליט"א

פרשת ניצבים