הרב אורי זוהר - פרשת ניצבים - צפיה

הרב אורי זוהר שליט"א
 
פרשת ניצבים - צפיה