הרב ברוך רוזנבלום - פרשת ניצבים - צפיה

הרב ברוך רוזנבלום שליט"א
 
פרשת ניצבים - צפיה