סיפור קטן לשבת - פרשת ויצא- צפו

סיפור קטן לשבת - פרשת ויצא

הרב דוד חניה