פרשת תולדות תשפ"ד - מדוע יצחק אהב כל כך את עשו? הרב גדליה הופנונג


תגובות