הרב גואל אלקריף - פרשת פנחס תשע"ז - צפיה

הרב גואל אלקריף שליט"א
 
פרשת פנחס תשע"ז - צפיה
כיצד זכה פנחס לכהנים גדולים מזרעו בעוד הוא לא היה כהן?
כיצד לימדה ציפור שנשלחה משמים אודות ספר חפץ חיים?
מה הפירוש "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"?