הרב ברוך רוזנבלום - פרשת חוקת - צפיה

הרב ברוך רוזנבלום שליט"א
 
פרשת חוקת - צפיה