פרשת במדבר - למה התורה מתקיימת דווקא במי שיש לו את מידת הענוה?

הרב גדליה הופנונג


תגובות