מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת זכור

מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש פרשת תרומה תשע"ח

הלכות פרשת זכור