מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש פרשת יתרו תשע"ח - הלכות תפילה

מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש פרשת יתרו תשע"ח

הלכות תפילה - זמן תפילה