מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש פרשת בא תשע"ח - ענייני ט"ו בשבט

מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש פרשת בשלח תשע"ח

ענייני ט"ו בשבט