מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש פרשת ויגש תשע"ח - תענית עשרה בטבת

מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש פרשת ויגש תשע"ח

תענית עשרה בטבת