מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש כי תבוא תשע"ז הלכות שופר

מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש עקב תשע"ז

הלכות שופר