מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש פרשת מטות מסעי תשע"ז הלכות תשעת הימים

מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש פרשת מטות מסעי תשע"ז

הלכות תשעת הימים