מה מותר ומה אסור לעשות בעשרה בטבת שחל בערב שבת? הרב יצחק יוסף שליט"א

מיוחד- מה מותר ומה אסור לעשות בעשרה בטבת שחל בערב שבת
הרב יצחק יוסף שליט"א