הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת שמיני תשפ"א

תמונה: יעקב כהן