הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת שלח לך תש"פ

מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א 

מוצ"ש פרשת שלח לך תש"פ