הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת שלח לךתשפ"א

תמונה: יעקב כהן