הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת קורח תש"פ

מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א 

מוצ"ש פרשת קורח תש"פ