הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת נשא תשפ"א

תמונה: יעקב כהן