הרב זבדיה כהן שליט"א והרב יצחק לוי שליט"א - פרשת מקץ תשפ"א