הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת וישב תשפ"א

הלכות חנוכה - מנהג אכילת הסופגניות ופרטי הדינים