הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת ויקרא תשפ"א

תמונה: יעקב כהן