הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת ויצא תשפ"א

מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א 

מוצ"ש פרשת ויצא תשפ"א - הלכות חנוכה