הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת ויגש תשפ"א

בענין חיסון הקורונה
האם חייבים לעשות את החיסון? האם צריך לשמוע לרופאים או לא? ומה הדין מי שכבר עבר את הקורונה?