הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת וארא תשפ"א

תמונה: יעקב כהן