הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת במדבר תשפ"א

תמונה: יעקב כהן