הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת בא תשפ"א

תמונה: יעקב כהן