יולדת ביום שישי סמוך לשקיעה מה תעשה עם הדלקת נרות?

 תשובות שהשיב לשואליו מרן הראשון לציון והרה"ר לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ככתבם וכלשונם

 

בס"ד, ‏י"ט אייר תשע"ז

1102-2/ע"ז

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה זבולון יהודה גרוס נ"י

 

שלום רב,

 

לשאלתו אודות אשה הכורעת ללדת ביום שישי סמוך לשקיעה, ונתעוררה שאלה כיצד יעשו עם הדלקת הנרות, וכשיצאו לבית החולים יהיה זה אחר פלג המנחה, הנה טוב עשו שלא הדליקו נרות בבית וקיבלו עליהם את השבת, כי בודאי בהיות וצריכים לנסוע, עדיף שלא לקבל את השבת מפלג המנחה ולהוסיף מחול על הקודש ולחלל את השבת, אלא ישאירוהו יום חול כיון שיש עדיין זמן לשקיעת החמה, וכן הטענה השניה נכונה הם צריכים ליהנות מאור הנרות אחר צאת הכוכבים, וכיון שעוזבים את ביתם והולכים לבית חולים, אין יכולים להדליק ולברך בבית.

 

ובזמן הדלקת הנרות באופן שהאשה היתה בחדר לידה שזה מקום זמני, ואי אפשר לדעת מתי תלד ומתי יעבירו אותה לחדרים, אי אפשר להדליק שם ולברך, וגם הבעל פטור מלהדליק, כי הוא לא יכול להדליק ולברך כיון שאין לו מקום קבוע לשבת, וגם אשתו אינה יכולה להדליק ולברך שאין היא יודעת מתי יעבירו אותה הלאה, והיכן חדרה ומיטתה, שתוכל להדליק שם, ובמקרה כזה פטורים, ולא היו צריכים להדליק ולברך, ואנוס רחמנא פטריה. ומה שעשה שהדליק במחלקת יולדות ובירך שם, לא נכון לעשות כן.

 

בברכת התורה, 

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form