מתי הזמן הנכון לברך ברכות התורה בבוקר חג השבועות?

אין לברך ברכות התורה אלא עד אחרי עלות השחר, וזמן עלות השחר הוא שבעים ושתים דקות קודם הנץ, (בשעה 4.16 לפי אופק ירושלים, בשאר הערים יש הפרשים בין 5-10 דקות). [ברכי יוסף (סימן מ"ו סעיף קטן י"ב)].

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות