יש כמה פרטים בפירות של אוצר בית דין שחלה עליהם קדושת שביעית:

  • כלל ראשון בפירות שביעית שמותר להשתמש בהם רק למה שהם מיועדים, ולמשל כל דבר שדרכו באכילה צריך לאוכלו, ודבר שדרכו בשתיה צריך לשתותו, ואסור לעשות מיץ מדבר שדרכו באכילה, כמו כן אסור לבשל ירק שדרכו לאכול כשהוא חי, ואסור לאכול חי דבר שדרכו במבושל.
  • אסור לאבד פירות שביעית ולכן אם נשארו בצלחת או בסיר שיריים של ירקות או פירות שביעית והם ניכרים בתערובת אסור לזרוק אותם לפח האשפה כמות שהם, אלא יניח אותם בשקית ניילון או בנייר ויניח אותם בפח האשפה, ויש מחמירים לייחד פח המיוחד לפירות שמיטה ורק לאחר שהפירות נרקבים זורקים אותם לפח האשפה והמחמיר בכך תבוא עליו ברכה. (עמ' שס"ט).

הרב ירון אשכנזי


תגובות