לא יחזור לברך, וטוב לחזר אחר אדם שיוציאנו ידי חובה. חזון עובדיה (ט"ו בשבט עמ' רמ"ד)

הרב ירון אשכנזי


תגובות