אינו יכול לברך ברכה זו לאחר החג, אף לא בתוך שבעה ימים שאחר החג. (חזון עובדיה פסח עמ' קלד, ילקוט יוסף סי' תצד אות ה')

הרב ירון אשכנזי


תגובות