מי ששכח לברך בחג השבועות ברכת שהחיינו, האם יכול לברך ברכה זו בתוך שבוע ימים לחג כמו בשאר המועדים?

אינו יכול לברך ברכה זו לאחר החג, אף לא בתוך שבעה ימים שאחר החג. (חזון עובדיה פסח עמ' קלד, ילקוט יוסף סי' תצד אות ה')

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות