כעת בתחילת השנה הפירות הנמצאים על העצים נחשבים לפירות של שנה שישית ואין בהם קדושת שביעית, ולכן צריך לעשר כרגיל תרומות ומעשרות, ולתת מעשר עני.

הרב ירון אשכנזי


תגובות