מי שנסתפק אם ספר העומר בלילה הקודם, סופר בברכה. וה"ה אם מסופק אם ספר בלילה הקודם את המספר הנכון או לא, יוכל לספור מכאן ואילך בברכה. חזון עובדיה (שם עמ' רלח)

הרב ירון אשכנזי


תגובות