מי שיש לו מניין קבוע לתפילת ערבית בשעה מאוחרת, האם יקדים לספור העומר לפני כן או שימתין לברך יחד עם הציבור?

אפי' אם יש לו מניין קבוע לתפילת ערבית עדיף שיקדים לספור ספירת העומר בזמנה ויתפלל תפילת ערבית אח"כ, ולא ימתין לספירת העומר אחר תפילת ערבית שכל מה שמתאחר יותר גורם אחיזה אל החיצוניים. כן מבואר במגן אברהם (סימן תפ"ט סעיף קטן ז') ומשנה ברורה (שם סעיף קטן י"ח) ואור לציון.

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות