הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א פסק להלכה ולמעשה גם במקרה זה לברך בורא מיני מזונות, והטעם משום שמתחילת עשייתו מיועד להיות קראנץ' אפי' שבאמצע התהליך נאפה כרגיל, בכל אופן הולכים אחר כוונתו הסופית שזה הקראנץ' וברכתו מזונות. וכן כתב בספר וזאת הברכה (עמוד 317) בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל. ועל כן להלכה ברכתם מזונות.

הרב ירון אשכנזי


תגובות