ברכת המצה לאחר הפסח שנוי במחלוקת הפוסקים, ומנהג הספרדים לברך על המצה לאחר הפסח "בורא מיני מזונות" ולאחריה ברכה מעין שלש – על המחיה, אמנם אף לעדות הספרדים ראוי לאכול המצה בתוך הסעודה של פת, ולפטור עצמם בברכת הפת וברכת המזון, ומכל מקום חולה שאינו אוכל פת אלא מצה, מטעמי בריאות, מברך על המצה המוציא וברכת המזון.

הרב ירון אשכנזי


תגובות