כל הזהיר במצוות מזוזה מאריכין לו ימיו ושנותיו וגם ילדיו זוכים לאריכות ימים, שנאמר "למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה", ועוד נאמר שמי שזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה, והבית נשמר על ידי המזוזה כמו שכתוב "ה' שומרך" האדם ישן על מיטתו בפנים והקב"ה שומר עליו מבחוץ.

הרב ירון אשכנזי


תגובות