יש לברך על משקה זה שהכל נהיה בדברו, אף לשיטת הסוברים שבפירות טחונים צריך לברך בורא פרי העץ, מכל מקום במשקה זה יש לברך שהכל מכמה טעמים. עי' בזה אור לציון (חלק ב' פרק י"ד אות ו' בהערות) וילקוט יוסף (סי' ר"ב אות ה'). ובמקרה זה יש סיבה נוספת לברך שהכל כי גם הבננה ברכתה אדמה, וגם חלב וקרח ברכתם שהכל, וייתכן שהחלב והקרח הם הרוב יחד עם הבננה המרוסקת, ולכן יש לברך שהכל נהיה בדברו.

הרב ירון אשכנזי


תגובות