מנהגי האבילות של בין המצרים מתחילים בי"ז בתמוז בלילה. חיים שאל (חלק א' סימן כ"ד), ארחות רבנו חלק ב' עמוד קכז אות ו') ואור לציון (חלק ג' פרק כ"ה אות ג') ושבט הלוי (חלק ח' סימן קסח) ועוד. ולצורך נישואים נוהגים לעשות החופה לפני השקיעה קודם ליל י"ז בתמוז, ובאופן זה מותר אף לעשות הסעודה בליל התענית. הגאון הרב ניסים קרליץ שליט"א (דיני בין המצרים עמ' יד הגהות יא-יב).


תגובות