אם התפילין היו מאוחסנות כל הזמן במקום קריר ויבש אין חיוב מעיקר הדין לבדוק את התפילין, אמנם ראוי ממידת חסידות להחמיר ולבדוק את התפילין מידי שנה בשנה בחודש אלול. שו"ת יחוה דעת (חלק א' סימן מ"ט). ויש נוהגים לבדוק את התפילין פעמיים בשבע שנים. קול יעקב (אות ל"ח).

הרב ירון אשכנזי


תגובות