נאמר בתורה (דברים ח' ח') "אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ". ובגמרא (ברכות מ"א) מבואר שכל הקודם למילה "ארץ" קודם לברכה, ולפי זה נפסק בשלחן ערוך (סימן רי"א סעיף ד') שאחרי ברכת מזונות על החיטה או השעורה, יש לברך על הזיתים, ואם אין לו יברך על התמרים, ואם אין לו יברך על ענבים, ואחר כך יברך תאנים ואם אין לו גם תאנים יברך על הרימון.

ושמעתי סימן יפה לדבר שהזית יש בו גרעין אחד לומר שהוא הראשון לברכה, התמר הינו גרעין אחד אבל יש בו חיתוך באמצעו כמו שניים לכן הוא השני, הענבים יש בהם שלשה או ארבעה גרעינים, התאנים יש בהם הרבה, והרימון יש בו הכי הרבה גרעינים לכן הוא האחרון לברכה.

הרב ירון אשכנזי


תגובות