מבואר בכוונות האר"י ז"ל שיש להתאבל על החורבן בבין המצרים אחר חצות לילה ואחר חצות היום, ויבכה כמו חצי שעה. משנה ברורה (סימן תקנ"א סעיף קטן ק"ב)]. וביום אומר תיקון רחל בלבד, ובלילה אומר תיקון רחל ותיקון לאה, חוץ מערב שבת, ערב ראש חודש, ראש חודש וערב תשעה באב שאין אומרים בו תיקון חצות. ערוך השלחן (סימן תקנ"א אות ל"ט) חזון עובדיה (עמוד קכח).


תגובות