נשים חייבות בתפילה אחת. ילקוט יוסף (סימן ק"ו אות י"ב).

הרב ירון אשכנזי


תגובות