דשא העומד לנוי אין בו קדושת שביעית ומותר לרוץ עליו ולאבדו, ומותר לגזום דשא מלמעלה אם כוונתו לנוי כדי שלא תיפסד הצורה שלו, וראוי לגזום אותו בגובה מעט יותר מהרגיל באופן שלא יעודד את הצימוח שלו.

אבל אם הדשא שאינו בוגר וכגון שכעת זרעו את הדשא וצריכים לכסח כמה כיסוחים כדי שהדשא יתפשט ויגדל, אסור לעשות כן מכיוון שכוונתו כעת לצימוח הדשא.

הרב ירון אשכנזי


תגובות