עציצים שנמצאים במרפסת שאינה מקורה צריך להקפיד עליהם בכל דיני שמיטה לכתחילה כי יש אומרים שגם מי שזורע בגג שאינו מקורה נחשב כאילו זרע בשדה וחל על זה דיני שמיטה (עמ' רכב), אבל אם כיסה את גג המרפסת בניילון עבה מותר לטפל בהם כרגיל ואין בהם איסור שמיטה. (על פי המבואר בעמ' רי).

הרב ירון אשכנזי


תגובות