אדרבא מוטל עליך לשמור על הגינה שתתקיים בשמיטה ושתוכל לאחר השמיטה להמשיך ולטפח את הצמחים, רק כעת ציותה התורה לתת לקרקע לנוח באופן שלא יזיק לגינה ושלא לטפח את הגינה בדברים המעודדים צימוח, ולכן אם העצים או הצמחיה שבגינה עלולים להיפגע שאם לא ישקו יגרם נזק מותר להשקותם, ומכל מקום יש לצמצם את תדירות ההשקאה דהיינו שאם היה רגיל להשקות שלש פעמים בשבוע ישקה פעמיים בשבוע, ונוהגים לצמצם את כמות ההשקאה בסך הכללי כ 20% ממה שרגילים בשנה רגילה, שאם רגיל להשקות 10 ליטר בשבוע ישקה כעת 8 ליטר וכן על זה הדרך שבאופן זה הוא מקיים את הגינה ומונע נזק עתידי. (עמ' של"ח).

הרב ירון אשכנזי


תגובות