יכול לברך עד שבעים ושתיים דקות אחרי שיצא מבית הכיסא, ובתנאי שאינו צריך לנקביו שוב, אבל אם צריך כעת לנקביו חייב להיכנס לבית הכיסא ורק לאחר מכן יברך אשר יצר. הליכות עולם (חלק א' פרשת ויצא אות ד').

הרב ירון אשכנזי


תגובות